Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
vinh
1,830,000 VND
2
Lnng
1,440,000 VND
3
trung
1,000,000 VND
4
mynang1
900,000 VND
5
Hdsngs8668
820,000 VND
6
Cao cò
710,000 VND