Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
vinh
3,020,000 VND
2
hoangcong
2,012,000 VND
3
Booi
2,000,000 VND
4
tamtam
1,700,000 VND
5
Ty
1,700,000 VND
6
khánh
1,500,000 VND
HƯỚNG DẪN BẢO MẬT

HƯỚNG DẪN BẢO MẬT

Bước 1: Đăng Nhập Tài Khoản Vào Web: https://account.riotgames.com/

Bước 2: Nhập Code Gửi Về Mail Nếu Có

Bước 3: Xóa Dòng Mail Cũ, Điền Mail Mới Vào Ấn Lưu Và Xác Minh

Bước 4: Thay Đổi Mật Khẩu